Depresja maskowana u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, terapia, część I

Depresja maskowana u dzieci i młodzieży
– objawy, przyczyny, terapia, część I

Depresja jest najczęściej występującą chorobą psychiczną na świecie. W Polsce zmaga się z nią od 1.5 do 2.6mln osób. (2017rok). Tylko co trzecia podejmuje leczenie. Temat, coraz częściej nagłaśniany medialnie wydaje się być społecznie dobrze poznany i odmitologizowany, a jednak, według aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje około 350mln osób. Dla części z tych chorych pomoc przychodzi zbyt późno.

Kobiety chorują na depresję dwa razy częściej, ale mężczyźni dłużej zwlekają z decyzją o podjęciu leczenia. Trafiają do lekarza z dużo cięższym nasileniem objawów.

Analizując szerokie spektrum zagadnień dotyczących afektywnych zaburzeń nastroju, możemy spotkać się z następującymi dylematami klinicznymi:

-Trudna do oszacowania epidemiologia

-Bardzo zróżnicowany i zindywidualizowany przebieg choroby u każdego pacjenta

-Konieczność doboru zindywidualizowanej i celowanej grupy metod terapeutycznych

-Trudne różnicowanie względem innych jednostek chorobowych, (lęk, dystymia, cyklotymia, CHAD, osobowość z pogranicza, jednobiegunowe zaburzenia nastroju)

-Co było pierwsze: depresja, czy lęk?

Do podstawowych, ale i typowych symptomów depresji zaliczamy:

-Obniżony nastrój

-Uczucie smutku i zobojętnienia

-Brak energii

-Poczucie zmęczenia

-Niemożność przeżywania radości-anhedonia

-Napady lęku

-Zaburzenia snu

-Spadek apetytu lub nadmiarowe spożywanie pokarmów

-Zaburzenia pamięci i koncentracji

-Spowolnienie myślenia i tempa wypowiedzi

-Trudności w podejmowaniu prostych decyzji

-Spowolnienie ruchów, czasem bezruch

-Obniżony poziom libido

-Unikanie bliskości, kontaktu z innymi ludźmi

-Unikanie codziennych kontaktów międzyludzkich

-Drażliwość, łatwe wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja

-Poczucie winy

-Ruminacje, reminescencje – nadmierne analizowanie dawnych błędów

-Niskie poczucie wartości

Co jeśli nasz bliski prezentuje atypowy zakres problemów?

Co powinno nas zaniepokoić i skłonić do konsultacji u specjalisty? Z całą pewnością tzw. maski depresji. Należą do nich wszelkiego rodzaju somatyzacje, np.:

-jąkanie się

-nadmierne napięcie mięśniowe całego ciała, w szczególności szyi

-nadmiarowa mimika twarzy, czerwienienie się

-przyspieszona praca serca

-pocenie się

-bóle brzucha

-bóle w okolicy serca

-uczucie wzdęcia, wypełnienia jamy brzusznej gazami

-tzw. objaw zatkanego nosa

-bóle migrenowe

Maską depresji jest także lęk. Depresja chowa się pod postacią, maską lęku. Obniżenie nastroju schodzi na dalszy plan, a dominuje, wówczas uczucie lęku uogólnionego.

Częstość występowania objawów lękowych u chorych na depresję wynosi aż 95%. Wtórna depresja w zaburzeniach lękowych występuje w 65% przypadków.

U 80% przypadków chorych na depresję występuje bezsenność.

Pacjenci podczas konsultacji gabinetowych bardzo często pytają o czynniki predysponujące do wystąpienia choroby. Często proces diagnostyczno-terapeutyczny rozpoczynamy od zniwelowania poczucia winy. Patogeneza zjawiska zaburzeń nastroju jest wieloczynnikowa, niezwykle złożona:

CZYNNIKI CYWILIZACYJNE

-Intensyfikacja życia

-Przewlekły, długofalowy, wolnopłynący stres

-Nieprawidłowa higiena snu

-Nieodpowiednia dieta

-Wypalenie zawodowe, pracoholizm

-Czynniki środowiskowe

UWARUNKOWANIA NEUROBIOLOGICZNE

-Wadliwe funkcjonowanie neuroprzekaźników w mózgu: serotoniny i adrenaliny

-Czynniki genetyczne

ASPEKTY OSOBNICZE

-Cechy charakteru

-Samoocena – nie mylić z poczuciem własnej wartości

-Cechy temperamentu: wrażliwość, niska odporność na frustrację i stres, tendencja do lękowego reagowania, niepokój

Jak chorują dzieci i młodzież?

Objawy często zgłaszane przez rodziców: Cały czas siedzi przed komputerem, w ogóle się nie uczy, całymi dniami nie wychodzi z pokoju, nic nie robi, z nikim nie rozmawia, nie można się do niego odezwać, cały czas jest zdenerwowany.

Depresja jest najczęściej występującą u adolescentów chorobą psychiczną. Na 30 osób w klasie – dwie chorują na patologiczne obniżenie nastroju.

Depresja u młodzieży mylona jest ze złym zachowaniem i tzw. skazą moralną. Nieleczona przynosi następujące powikłania: zaburzenia zachowania i emocji, zagrożenie wykluczeniem społecznym, fobię szkolną i społeczną.

Obraz kliniczny charakterystyczny dla depresji młodzieżowej to: obniżony nastrój, poczucie smutku, brak przeżywania przyjemności, obniżenie napędu i brak sił, drażliwość, gniew i irytacja, kłótliwość, pobudzenie, złośliwość zamiast zahamowania psychoruchowego. Do postawienia rozpoznania potrzebujemy: co najmniej dwóch objawów towarzyszących pacjentowi przez dwa tygodnie oraz przez większość dnia.

Depresją nie jest incydentalne obniżenie nastroju związane z określonym negatywnym przeżyciem i towarzysząca temu labilność nastroju i smutek.

Depresja nastolatka to wymienione objawy osiowe oraz: myśli samokrytyczne, poczucie winy, poczucie wstydu, dysfunkcje poznawcze w obrębie: myślenia, zapamiętywania, koncentracji, zmiany w cyklu snu-trudności z zasypianiem i wstawaniem, utrata apetytu lub jedzenie nadmiarowe, zahamowanie lub pobudzenie, myśli i tendencje autoagresywne.

Drastyczna zmiana zachowania, utrata znajomych i zainteresowań, zaniedbywanie higieny, odmawianie wyjścia na zewnątrz, uzależnienia behawioralne, obniżenie funkcjonowania w szkole, rezygnacja z aktywności fizycznej – tzw. załamanie linii życiowej.

W kolejnej części artykułu na temat zaburzeń nastroju, przedstawię Państwu kontekst tego zagadnienia w odniesieniu do relacji rodzinnych.

mgr Anna Pasławska-Turczyn

Psycholog, socjoterapeuta, interwent kryzysowy