Kontakt: +48 733 240 763     rejestracja@evimed.com.pl    •    czynne: pon - pt 9.00 - 20.00 sob nieczynne


Dr hab. n. med. Małgorzata Dorobek

neurolog

Przyjmuje: wtorek (15.00-20.00)

Wykształcenie:

1/ 1989 r – absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

2/ 1995 r – I stopień specjalizacji z neurologii

3/ 1996 r – tytuł: Master of Sciences in Medical Genetics, Department of Human Genetics, University of Newcastle Upon Tyne, UK

4/ 1998 r – tytuł doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej było: ,,Heterogenność genetyczna i kliniczna dystrofii obręczowo – kończynowej” – wyróżnienie Dyrektora ICMDiK PAN

5/ 1999 r. – II stopień specjalizacji z neurologii

 

Przebieg pracy zawodowej:

Pracę zawodową rozpoczynała jako asystent (1991 r. – 1998 r.), a potem adiunkt (1998 r. – 2004 r.) w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (łącznie w okresie 1991-2004 r). Jednocześnie w okresie 1991 r. – 1999 r. pracowała w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od roku 2005 r. do chwili obecnej pracuje w Klinice Neurologii, CSK MSWiA w Warszawie, początkowo jako Kierownik Pracowni EMG i Potencjałów Wywołanych, a następnie jako Zastępca Kierownika Kliniki Neurologii.

 

Pełnione funkcje:

1. Adiunkt w Zespole Badawczo – Leczniczym Chorób Nerwowo – Mięśniowych CMDiK, PAN 1998 r. – 2004 r.

2. Kierownik Pracowni EMG i Potencjałów Wywołanych, Kliniki Neurologii, CSK, MSWiA w Warszawie 2005 r. – 2009 r.

3. Zastępca Kierownika Kliniki Neurologii, CSK MSWiA od 2009 do chwili obecnej

4. Biegły sądowy z dziedziny neurologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie od 1999 r. – do chwili obecnej

 

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

• Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), a od 2013 r. skarbnik PTN

• Członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK)

 

Ważniejsze staże i kursy zagraniczne.

1995 r – 1996 r – Department of Human Genetics, University of of Newcastle upon Tyne, UK (stypendium doktoranckie)

07/08 2003 r. – Center for Human and Clinical Genetics, Leiden University Medical Center – szkolenie z zakresu diagnostyki molekularnej dystrofii twarzowo – łopatkowo – ramieniowej

 

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na:

1/ diagnostyce i leczeniu chorób nerwowo – mięśniowych, w tym zapaleniach mięśni i nerwów

2/ neurofizjologii klinicznej

3/ zamianach zwyrodnieniowych kręgosłupa i dolegliwościach z nimi związanymi

4/ diagnostyce i leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) –  udział w  wielu badaniach klinicznych (sześć publikacji w pismach anglojęzycznych jako współautor)

5/ diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych mózgu

 

Publikacje:

Jest autorką ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych pismach neurologicznych, 4 rozdziałów w książkach (Hausmanowa – Petrusewicz 2005 Czelej 2005, Hausmanowa – Petrusewicz, Czelej 2013 Choroby Nerwowo – Mięśniowe oraz ponad 20 doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych.