Kontakt: +48 733 240 763     rejestracja@evimed.com.pl    •    czynne: pon - pt 9.00 - 20.00 sob nieczynne


Dr Barbara Borkowska

dermatolog-wenerolog

Przyjmuje: poniedziałek (12.00-18.00)

Lekarz specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Absolwentka Drugiego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2017-2018 pracowała jako Starszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Od 01.05.2018 pracuje jako Starszy asystent w Klinice Dermatologicznej WUM SKDJ w Warszawie ul. Koszykowa 82A.

UZYSKANE NAGRODY

 2 miejsce w Sesji Endokrynologicznej w konferencji 4 th Baltic Sea Conference in Medical Sciences Warsaw 2009, z prezentacją pt: „ Hair and scalp evaluation in female patients with thyroid insufficiency”.

 ABSTRACTY I PUBLIKACJE 

   “Genetic polymorphisms may influence the vertical growth rate of melanoma” Mariusz Sikora, Lidia Rudnicka, Barbara Borkowska, Agnieszka Kardynał, Monika Słowińska, Adriana Rakowska, Olga Warszawik-Hendzel, Anna Wiergowska, Iwona Ługowska, Piotr Rutkowski, Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński, Małgorzata Olszewska  J Cancer 2018; 9(17):3078-3083. doi:10.7150/jca.26404

 “Czerniak u osób korzystających z urządzeń opalających emitujących promienie UV (solariów) ” Barbara Borkowska, Agnieszka Kardynał, Monika Słowińska, Małgorzata Maj, Justyna Sicińska, Joanna Czuwara, Ewa Piekarczyk, Elżbieta Szymańska, Marta Kurzeja, Olga Warszawik-Hendzel, Magdalena Jasińska, Anna Wiergowska, Łukasz Łebkowski, Iwona Ługowska, Piotr Rutkowski, Małgorzata Olszewska, Lidia Rudnicka. Przegląd Dermatologiczny 2013, 100, 345–352.

 „ Solarium a ryzyko zachorowania na czerniaka skóry” Barbara Borkowska, Monika Słowińska, Agnieszka Kardynał, Małgorzata Maj, Justyna Sicińska, Joanna Czuwara, Ewa Piekarczyk, Elżbieta Szymańska, Marta Kurzeja, Olga WarszawikCHendzel, Anna Wiergowska, Lidia Rudnicka. Praca została zapreentowana na VII Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej Andrzejki Dermatologiczne, Warszawa 22-23.11.2013. 

 „Korzystanie z urządzeń opalających emitujących promienie ultrafioletowe (solariów) u pacjentów z czerniakiem ” Barbara Borkowska, Monika Słowińska, Agnieszka Kardynał, Małgorzata Maj, Justyna Sicińska, Joanna Czuwara, Ewa Piekarczyk, Elżbieta Szymańska, Marta Kurzeja, Olga Warszawik, Anna Wiergowska, Magdalena Kubak, Łukasz Łebkowski, Piotr Rutkowski, Lidia Rudnicka. Praca została zaprezentowana na XXX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Kraków 19-22.09.2012. 


„ Solarium: aspekty medyczne i prawne ”Barbara Borkowska, Monika Słowińska, Agnieszka Kardynał, Małgorzata Maj, Justyna Sicińska, Joanna Czuwara, Ewa Piekarczyk, Elżbieta Szymańska, Marta Kurzeja, Olga Warszawik, Anna Wiergowska, Lidia Rudnicka. Praca została zaprezentowana na VII Sympozjum NaukowoCSzkoleniowym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Karpacz 10-12.05.2012.

“Patofizjologia Posocznicy ” if – ISBNC 978C83C60565C35C3, opublikowana w skrypcie dla studentów Akademii Medycznych pt: “ Wybrane Zagadnienia z Patofizjologii” (cz.3) pod redakcją prof. Dr hab. N. med. S. Maślińskiego i dr hab. N. med. D. Szukiewicza.

Zakres świadczeń dermatologicznych:

– dermoskopia

wideodermoskopia

trichoskopia

– zabiegi chirurgiczne

– biopsja

krioterapia

– łyżeczkowanie

– elektrokoagulacja

– mezoterapia skóry głowy

– osocze bogatopłytkowe skóry głowy